top of page
IZOBRAŽEVANJE
INDIVIDUALNI TRENINGI NA DELOVNEM MESTU
POSLOVNI SOS

​Izvedba interaktivnih delavnic in intenzivnih skupinskih treningov

 • komunikacijske delavnice/treningi

 • prodajne delavnice/treningi

 • delavnice za izboljšanje učinkovitosti, medsebojnih odnosov

 • delavnice za upravljanje stresa in negativnih čustev

 • posebnost tovrstnih izvedb je v načinu izvedbe                                                                     (kombinacija različnih metod dela in posebnih orodij,                                                              s katerimi so udeleženci motivirani za lažje in hitrejše osvajanja znanja)

Vsak program je individualno prilagojen in oblikovan na osnovi definiranih potreb in želja naročnika.

izobrazevanje

​Individualni treningi na delovnem mestu (spremljanje zaposlenih na delovnem mestu ter izvedba prilagojenega trening programa)

 • Posnetek stanja, pregled in analiza trenutnega stanja, diagnosticiranje. 

 • Definiranje področij potrebnih izboljšav pri zaposlenih. 

 • Spremljanje zaposlenega pri delu in opravljanju svojih nalog v realnem poslovnem okolju.

 • Analiza, razgovor, poglobljena povratna informacija/feedback trenirancu.

 • Priprava zaposlenega na nadaljnje situacije (vmesni hitri treningi, vaje za razvoj veščin, odpravljanje šibkih točk, priporočila, nasveti…).

 • Nadaljnje spremljanje dela in ugotavljanje napredka.

 • Celostna analiza in akcijski načrt za nadaljnji razvoj zaposlenega.

Tovrstni treningi omogočajo optimalno utrjevanje potrebnih kompetenc in najhitrejši napredek zaposlenega.

individualni

Poslovni SOS (izvajanje vloge poslovnega terapevta v podjetjih za doseganje odličnosti)

 • 2-6 mesečna prisotnost v podjetju z namenom izboljšanja učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih

 • predstavitev projekta in ciljev zaposlenim

 • individualni razgovori z zaposlenimi in z vodjami

 • diagnosticiranje kompetenc, medsebojne komunikacije, delovnega vzdušja 

 • aktivno delo z zaposlenimi in z vodjami (individualno ali v manjših skupinah)

 • razvijanje osebnih in strokovnih potencialov 

 • osvajanje novih načinov vedenja in komuniciranja, obvladovanje konfliktov

 • vpeljava elementov in orodij za prijetno delovno okolje in pozitivno organizacijsko klimo 

 • spremljanje, motiviranje in spodbujanje zaposlenih

 • usmerjanje v timsko delo, utrjevanje coaching vodenja

 • svetovanje zaposlenim 

sos
bottom of page